Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

In volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door Web Experts Management S.L. met btw ESB66018946, adres in Ronda de Sant Pere 28-30, Ent.lo A, 08010, Barcelona, Spanje.

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor ons om de diensten te leveren die u hebt gekocht of aangevraagd, en ze zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: management- en administratieve doeleinden, belastingen, facturering en boekhoudkundige doeleinden, verwerking van betalingen en handelsrelaties, marketingactiviteiten en advertenties in algemeen.

 

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

We bewaren uw informatie zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor ze worden verwerkt en daarna bewaren we de informatie gedurende de tijd die door de wetgeving is vastgelegd of totdat de gebruiker ons informeert deze te laten verwijderen.

 

Wat is onze wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

De wettelijke basis is de nakoming van de overeenkomst tussen de betrokkene (u) en ons.

 

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Om te voldoen aan de regels van de wet, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met: Belastingautoriteiten, banken, onze boekhouders maar alleen wanneer de wet hierom uitdrukkelijk verzoekt.

 

Wat zijn uw wettelijke rechten met betrekking tot de van u verzamelde persoonlijke gegevens?

U hebt het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, deze te laten corrigeren, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te stoppen, uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen en/of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar [email protected] of om te schrijven naar ons hoofdkantoor met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen.

 

U hebt ook het recht om op elk gegeven moment uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van een dergelijke toestemming.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Welke cookies gebruiken we?

Cookies zijn noodzakelijk voor de juiste werking van onze website en om u geavanceerde functies te bieden volgens uw persoonlijke voorkeuren. We kunnen contactgegevens verzamelen, waaronder e-mailadres, demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses en andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en / of aanbiedingen. We gebruiken cookies van derden (Google Analytic, Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube).