Search
Close this search box.
marijuana breastfeeding

Kouření marihuany a kojení – 4 účinné odpovědi, které vám otevřou oči

Kouření marihuany a kojení – Po kouření marihuany, jak dlouho zůstává THC/marihuana v mateřském mléce?

Jedním z hlavních obav žen užívajících marihuanu během kojení je její vliv na zdraví jejich dítěte. THC, psychoaktivní sloučenina obsažená v marihuaně, se může potenciálně dostat do mateřského mléka a ovlivnit dítě. Porozumění tomu, jak dlouho THC zůstává v mateřském mléce, je zásadní pro informované rozhodování o užívání marihuany během tohoto klíčového období.

Doba, po kterou lze v mateřském mléce detekovat THC, se liší v závislosti na několika faktorech:

Frekvence a množství užívání marihuany: Pravidelní a častí uživatelé marihuany mohou mít ve svém mateřském mléce vyšší hladiny THC ve srovnání s občasnými uživateli.

Způsob konzumace marihuany: Způsob konzumace marihuany také ovlivňuje koncentraci THC v mateřském mléce. Kouření nebo vaporizace marihuany vede k rychlejší absorpci a vyšším hladinám THC ve srovnání s přípravky na požití nebo aplikaci na kůži.

Metabolismus: Každý jedinec metabolizuje THC jinak. Někteří jedinci mohou THC rychleji zpracovávat, což vede ke kratším dobám detekce v mateřském mléce.

Výzkum naznačuje, že THC lze detekovat v mateřském mléce až šest dní po užití marihuany. Přesná doba se však může lišit od osoby k osobě. Je důležité poznamenat, že THC se s opakovaným užíváním může v mateřském mléce hromadit.

Je zásadní zvážit potenciální účinky THC na kojence před užíváním marihuany během kojení. Studie naznačují, že vystavení kojenců THC prostřednictvím mateřského mléka může ovlivnit jejich kognitivní vývoj, motorické dovednosti a chování. Před jakýmkoli rozhodnutím je vhodné se poradit s odborníky na zdravotní péči, aby bylo možné zvážit přínosy a rizika.

Kromě toho, pokud se matka rozhodne užívat marihuanu během kojení, existují opatření, která může přijmout ke snížení potenciálních rizik:

Časování: Po užití marihuany počkejte nejméně několik hodin před kojením, abyste snížili koncentrace THC v mateřském mléce.

 Výdej a skladování: Vydejte a skladujte mateřské mléko před užitím marihuany a nabídněte skladované mléko dítěti během období, kdy mohou být vyšší hladiny THC v mateřském mléce.

Zvažte alternativy: Pokud je to možné, matky by mohly zvážit použití alternativních metod léčby bolesti nebo hledání podpory při snižování užívání marihuany během kojení.

Je nezbytné dávat přednost zdraví a blahu jak matky, tak dítěte. I když je zapotřebí více výzkumu o dlouhodobých účincích vystavení THC prostřednictvím mateřského mléka, obecně se doporučuje být opatrný a vyhnout se užívání marihuany během kojení.

breastfed cannababies

Jak může marihuana ovlivnit vaše dítě, pokud kojíte?

Jako nová matka se vám mohou vybavit otázky ohledně vlivu užívání marihuany na vaše dítě, pokud kojíte. Je důležité si uvědomit, že látky, včetně marihuany, se mohou dostat do mateřského mléka a potenciálně ovlivnit vývoj a blaho vašeho malého potomka.

Výzkum týkající se účinků užívání marihuany během kojení je omezený, ale existující studie naznačují některá potenciální rizika. Zde je, co potřebujete vědět:

  • Přenos THC do mateřského mléka:

Hlavní psychoaktivní složkou v marihuaně je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Když konzumujete marihuanu, THC se může dostat do krevního oběhu a nakonec se objeví v mateřském mléce. To znamená, že pokud užíváte marihuanu během kojení, vaše dítě se může vystavit THC prostřednictvím mateřského mléka.

  • Zpomalený vývoj:

Studie ukazují, že kojenci vystavení THC prostřednictvím mateřského mléka mohou mít zpožděný motorický vývoj ve srovnání s dětmi, které nejsou vystaveny. To zahrnuje zpoždění dosahování vývojových milníků, jako je sednutí, plazení a chůze.

  • Omezená kognitivní funkce:

Vystavení THC v mateřském mléce také může ovlivnit kognitivní funkci vašeho dítěte. Výzkum naznačuje, že kojenci vystavení marihuaně prostřednictvím kojení mohou mít obtíže s pamětí, pozorností a schopností řešit problémy později v životě.

  • Poruchy spánku:

Užívání marihuany kojícími matkami bylo spojováno se spánkovými poruchami u kojenců. Děti vystavené THC prostřednictvím mateřského mléka mohou mít změny ve svém spánkovém vzorci, což vede k nepravidelným spánkovým cyklům a obtížím s ustavením pravidelného spánkového režimu.

  • Zvýšené riziko SIDS:

Některé studie naznačují, že užívání marihuany během kojení může zvýšit riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS). Jedná se o vážný problém, protože SIDS je přední příčinou úmrtí u dětí ve věku mezi jedním měsícem a jedním rokem.

I když je zapotřebí více výzkumu, abychom plně porozuměli dlouhodobým účinkům vystavení marihuaně prostřednictvím kojení, je nezbytné zvážit potenciální dopady na celkový vývoj a zdraví vašeho dítěte. Poradenství od zdravotnických profesionálů vám může poskytnout lepší přehled o rizicích.

Jako kojící matka je důležité dávat přednost blahu a bezpečnosti vašeho dítěte. Ačkoli výzkum týkající se účinků marihuany na mateřské mléko je omezený, existují důkazy naznačující potenciální rizika pro vývoj a zdraví vašeho dítěte. Je vhodné se zdržet užívání marihuany během kojení nebo se poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče ohledně osobního doporučení.

Pamatujte si, že být informovaný a rozhodovat se tak, aby se podporovaly nejlepší výsledky pro vaše dítě, je vždy nejzodpovědnější přístup.

Účinky kouření marihuany u dítěte krmeného umělou výživou

Pokud jde o pohodu a zdraví našich nejmenších, je klíčové si uvědomit potenciální rizika, která mohou určité látky představovat. V posledních letech došlo k nárůstu užívání marihuany pro léčebné i rekreační účely. Je důležité porozumět účinkům kouření marihuany na dítě krmené umělou výživou a jak to může ovlivnit jejich zdraví.

U matek, které se rozhodly krmit své děti umělou výživou, je eliminováno riziko expozice marihuaně prostřednictvím mateřského mléka. To však neznamená, že kouření marihuany kolem dítěte na umělém mléce je neškodné.

Pasivní kouř z marihuany obsahuje škodlivé chemikálie a toxiny, které mohou kojenci vdechnout. Děti mají jemné dýchací ústrojí a vystavení pasivnímu kouření, bez ohledu na jeho zdroj, může zvýšit riziko infekcí dýchacích cest, astmatu a dalších respiračních problémů.

Navíc pobyt v prostředí, kde se často kouří marihuana, může také ovlivnit celkovou pohodu dítěte. Studie ukázaly, že děti vystavené pasivnímu kouření, včetně kouře marihuany, mohou později v životě zaznamenat kognitivní problémy a problémy s chováním.

Kouření marihuany u dítěte krmeného umělou výživou má potenciální rizika a je třeba se mu vyhnout. Ať už se jedná o vystavení THC prostřednictvím mateřského mléka nebo vdechování pasivního kouření, existují nepříznivé účinky, které mohou ovlivnit zdraví a vývoj dítěte.

Pokud jste kojící matka, je nejlepší zdržet se užívání marihuany, abyste zajistili bezpečnost a pohodu svého dítěte. Pro děti krmené umělou výživou je stejně důležité vytvořit prostředí bez kouře, které je ochrání před škodlivými účinky pasivního kouření.

Populární otázky

Mohou se miminka z kojení dostat?

Pokud matka užívá marihuanu a potom kojí své dítě, psychoaktivní sloučeniny přítomné v marihuaně, jako je THC (tetrahydrokanabinol), se mohou přenést do mateřského mléka a potenciálně ovlivnit dítě. THC se může dostat do systému dítěte kojením a může mít různé účinky na vyvíjející se mozek a tělo dítěte.

Výzkum naznačuje, že expozice THC prostřednictvím mateřského mléka může mít nepříznivé účinky na kojence, včetně změn ve spánkových vzorcích, sníženého motorického vývoje a potenciálních kognitivních a behaviorálních problémů. Je důležité poznamenat, že dlouhodobé účinky expozice marihuaně prostřednictvím mateřského mléka nejsou dosud plně pochopeny a v této oblasti je zapotřebí více výzkumu.

Proto se obecně doporučuje, aby se kojící matky vyhýbaly užívání marihuany nebo jakýchkoli jiných látek, které mohou být pro dítě škodlivé. Pokud má matka obavy z užívání marihuany nebo jejího dopadu na kojení, je důležité, aby se poradila se zdravotníkem, který vám poskytne personalizované rady a pokyny.

Lze mateřské mléko testovat na léky?

Ano, mateřské mléko lze testovat na drogy. K dispozici jsou specifické testy, které dokážou odhalit přítomnost léků nebo jejich metabolitů v mateřském mléce. Tyto testy lze použít k určení, zda kojící matka užívala drogy, včetně látek jako marihuana, kokain, opioidy a další.

Testování mateřského mléka na drogy se často provádí v situacích, kdy existují obavy z užívání drog matkou a jejich potenciálních účinků na dítě. Zdravotničtí pracovníci, jako jsou lékaři nebo laktační poradci, mohou doporučit testování mateřského mléka na drogy, pokud existuje podezření na expozici drogám, které by mohly být škodlivé pro kojence.

Pokud máte obavy z užívání drog a kojení, je důležité je prodiskutovat se zdravotnickým pracovníkem, který vám může poskytnout vhodné vedení a podporu. Mohou pomoci zhodnotit situaci, poskytnout informace o možných rizicích a přínosech a nabídnout vhodná doporučení pro blaho matky i dítěte.

Podíl:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Související příspěvky

Rubriky